Wetenschappen

Kiezen voor wetenschappen is kiezen voor verwondering en nieuws-gierigheid, de passie om nieuwe dingen te ontdekken en onder-zoeken. Hoe zit de wereld in elkaar? Hoe kunnen wetenschap en technologie bijdragen aan een innovatieve en duurzame toekomst? In een veranderende samenleving, waarbij kennis en innovatie steeds meer centraal staan, word je als wetenschapper voortdurend uitgedaagd en geïnspireerd. Wetenschappers en ingenieurs geven de toekomst vorm. Net dat maakt wetenschappen studeren zo boeiend!
En denk eraan, er is een stijgende nood aan wetenschappers en ingenieurs, want kennis en inno-vatie vormen de motor van de samenleving.

De studierichting wetenschappen biedt je een flink pakket positieve wetenschappen: biologie chemie en fysica. Hier bestudeer je de levende en niet-levende materie in al haar aspecten. Je leert het wetenschappelijk denkproces aan. Dit betekent: – vaardig zijn bij het experimenteren in een practicum; – nauwkeurigheid verwerven bij het maken van een verslag; – in staat zijn zelfstan-dig informatiebronnen te raadplegen i.v.m. wetenschappelijke thema’s die aanleunen bij de be-handelde leerstof en kritisch omgaan met deze verworven informatie; – een verband zoeken tussen behandelde leerstof en actualiteit.

In het vak biologie maak je in de 2de graad kennis met de bouw van het menselijk lichaam en de verschillende microben die ons het leven zuur maken. Ook ecologie komt uitgebreid aan bod, met een focus op de verschillende manieren van milieuverontreiniging en de klimaatproblematiek. In het uur wetenschappelijk werk (biologie) pas je de theorie toe in de praktijk door middel van ex-perimenten en oefeningen.

Bij fysica leer je door middel van doelgerichte experimenten de natuurwetten kennen die ons da-gelijks leven beïnvloeden o.a. de reactiewet van Newton komt aan bod.

In de lessen chemie ervaar je door middel van spectaculaire experimenten de wereld van de ver-andering gaande van de scheiding van stoffen tot het bereiden van nuttige voor mens en indu-strie belangrijke producten. In de 2de graad leer je spectaculaire verbrandingen uit te voeren.

Lessentabel Wetenschappen

Vakken3e jaar4e jaar
Levensbeschouwing22
Nederlands44
Frans44
Engels33
Geschiedenis22
Aardrijkskunde11
Wiskunde55
L.O.22
Informatica/mediawijs11
Fysica22
Chemie22
Biologie22
Seminarie22
Totaal3232

Profiel van de leerling

 Je hebt interesse voor wetenschappen en wiskunde.
 Je bent nieuwsgierig en wilt zelf graag experimenten uitvoeren in het labo.
 Je kan helder, logisch en kritisch denken.
 Je werkt graag nauwkeurig.
 Je zoekt graag verklaringen voor feiten en verschijn-selen uit het dagelijkse leven.
 Je wilt werken aan een bredere kijk op mens, maatschappij en cultuur.
 Je blijft graag op de hoogte van de actualiteit.
 Je kan goed met mensen samenwerken.
 Je werkt graag met de computer.
 Je wilt informatie leren structureren en verwerken.
 Je bent bereid om te lezen, te spreken in, te schrijven en te luisteren naar andere talen.
 Je bent communicatief ingesteld en je bent bereid om informatie via presentaties, al of niet in groep, aan anderen over te brengen.
 Je wilt na het secundair onderwijs graag verder studeren.

WETENSCHAPPEN 3e graad

Moderne talen – Wetenschappen
Latijn – Wetenschappen
Wetenschappen – Wiskunde

In het vak biologie ontdek je in de 3de graad de erfelijkheidswetten en leer je hoe de biologie en de technologie (“biotechnologie”) de handen in elkaar slaan om behandelingen voor allerlei ziekten zoals kan-ker en diabetes te ontwikkelen en te optimaliseren. Met het thema evolutieleer wordt de leerstof biologie in het 6de jaar afgerond. Mis-schien vind jij wel de ‘missing link’ op de vraag: “Waar komen wij (Homo sapiens sapiens) vandaan?”!
Bij fysica leer je door middel van doelgerichte experimenten de natuurwetten kennen die ons dagelijks leven beïnvloeden. Je voert toepassingen in verband met de relativiteitstheorie en lasertoepassingen uit.
In de lessen chemie ervaar je door middel van spectaculaire expe-rimenten de wereld van de verandering gaande van de scheiding van stoffen tot het bereiden van nuttige voor mens en industrie be-langrijke producten. In de 3de graad worden de lessen chemie aan-gevuld met één uur wetenschappelijk werk (chemie) waarbij je de theorie toepast in de praktijk door middel van experimenten en oefeningen. Je leert explosieve reacties met koolstofverbindingen maken en je doet een grondige chemische analyse van de zuurtegraad door water- en bodemonderzoek.

Vervolgstudies in het hoger onderwijs.

De studierichting Wetenschappen geeft je een brede vorming waardoor je ruime keuzemogelijkheden hebt in het hoger onderwijs. Je kan zowel een professionele bachelor als een academische bachelor met aansluitend een masteropleiding volgen. Bovendien biedt de richting een goede voorbereiding op het ingangsexamen Geneeskunde.
Logische vervolgopleidingen zijn Geneeskunde, Biomedische wetenschappen, Fysica, Chemie, Industriële wetenschappen, …

Studieaanbod