Visie en waarden

Pedagogisch project van het Gemeenschapsonderwijs (P.P.G.O.)

Atheneum Van Eyck …. een school die laat leren

Atheneum Campus Van Eyck staat bekend als een school die laat leren. Deze krachtige en betekenisvolle slogan zegt iets over de manier waarop wij als schoolteam naar onderwijs kijken. In de MAX-visie van onze scholengroep (Scholengroep 14) staat Autonomie, verBondenheid en Competentie centraal. Onze scholen willen een krachtige katalysator zijn voor iedereen door de motivatie MAXimaal te verhogen met de juiste tools:

Autonomie : eigen keuzes maken, zelfredzaam zijn en zelf controle uitoefenen.

Verbondenheid: ergens bij horen, positieve relaties met anderen onderhouden en zich gesteund, gerespecteerd en waardevol voelen. Verbondenheid slaat op onderlinge betrokkenheid en de behoefte om samen ergens voor te gaan.

Competentie: zich bekwaam voelen en nood aan succeservaringen bij het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en talenten.

Voor het Atheneum betekent dit concreet dat wij hierdoor in staat zijn om jongeren af te leveren die na hun carrière op het Atheneum klaar zijn voor hun lancering naar het hoger onderwijs. We geven als school onze leerlingen de juiste competenties mee waardoor ze READY TO GO! zijn voor het hoger onderwijs:

– Ten eerste: in Atheneum Campus Van Eyck denkt en werkt men gezond kritisch. Competente en gepassioneerde leerkrachten geven leerlingen de juiste tools in handen om kritisch te denken vanuit een brede kennisachtergrond. Slik niet zomaar alles wat “de maatschappij” of “het internet” op je af stuurt. Denk kritisch na, durf dingen in vraag stellen en gebruik je kennis om feiten en fictie van mekaar te onderscheiden.

– Ten tweede: in Atheneum Campus Van Eyck staat samenwerken centraal. In onze visie kunnen nieuwe ideeën en innovaties ontstaan door verschillende individuen en instellingen te verbinden. In het uitwerken van nieuwe initiatieven gaan wij voortdurend op zoek naar een nauwe samenwerking met anderen. Dit maakt dat leerlingen en personeel zich verbonden voelen met mekaar en externe partners (instellingen hoger onderwijs, Limburgse Tennis Academie, andere scholen van Campus Van Eyck, …) hetgeen maakt dat ze zich gesteund, gewaardeerd en de behoefte voelen om samen ergens voor te gaan. Mensen groeien door samen te werken. Blijf dat vooral ook doen; via samenwerking met anderen bouw je aan je eigen netwerk. Door samen uitdagingen aan te pakken, kan je veel meer dan alleen.

– Ten derde: in Atheneum Campus Van Eyck durft men ondernemend zijn. Leerlingen maken eigen keuzes, zijn zelfredzaam en tonen initiatief om samen met medeleerlingen en leerkrachten nieuwe uitdagingen aan te gaan. Neem het heft in eigen handen, want jullie zijn de toekomst!

Wij drukken op deze manier als school onze stempel op onze leerlingen. We stomen ze klaar voor hun lancering naar het hoger onderwijs en hun verdere carrière.

READY GO!