Studieaanbod

Hervormingen: van ASO naar doorstroomfinaliteit.

Vanaf schooljaar 2021-2022 start de gemoderniseerde 2e graad (eerste leerjaar van de 2e graad) van het secundair onderwijs en wordt dan progressief – leerjaar na leerjaar – verder ingevoerd. Na het afronden van de eerste graad, maak je een keuze voor een studierichting. Elke studierichting behoort tot een bepaald studiedomein en tot een bepaalde finaliteit. Met finaliteit bedoelen we: kies je voor een richting die voorbereidt op de arbeidsmarkt, op verder studeren of beide?

Studierichtingen met finaliteit doorstroom bereiden je voor op het hoger onderwijs. Het Atheneum biedt enkel studierichtingen aan met doorstroomfinaliteit (D).

Voor het studieaanbod van de eerste graad kan je terecht bij onze GO! Middenschool Campus Van Eyck. Deze middenschool ligt vlak tegenover onze school in het centrum van Maaseik.

Vanaf de tweede graad biedt het Atheneum volgende studierichtingen/domeinen aan binnen de doorstroomfinaliteit:

– Latijn
– Natuurwetenschappen
– Economische wetenschappen
– Humane wetenschappen
– Moderne Talen

Concrete informatie wat betreft de inhoud van deze studierichtingen, lestabellen, leerlingprofiel en studiemogelijkheden na het secundair onderwijs vind je in bovenstaande submenu’s.

Welk pakket krijgt elke leerling in de gemoderniseerde 2e graad?

Elke leerling van de 2e graad krijgt een pakket van 25 lesuren aan basisvorming. Dit pakket wordt aangevuld met een domein van 5 lesuren. Tot slot maak je je studierichting uniek met een keuzeopties van 2 lesuren (of 4 lesuren indien je voor de optie sport kiest).

De lestabellen voor leerlingen in de hervormde (of gemoderniseerde) 2e graad secundair onderwijs op Atheneum Campus Van Eyck kunnen jullie hier raadplegen.

Hoe maak jij jouw studierichting op het Atheneum uniek?

Elke leerling maakt zijn of haar studierichting in de 2de graad uniek met 1 van volgende keuzeopties (1 uur of 2 uur per week). Wij bieden volgende keuzeopties aan:
– Wetenschappen
– Creatie
– Duits
– ICT
– CreaTaal
– Multisport
– Voetbal

Een duidelijke omschrijving van deze keuzeopties kunnen jullie hier nalezen (inhoud en doelgroep).

Welke studierichtingen bieden wij aan in de 3e graad?

In de derde graad kan je kiezen uit volgende studierichtingen die je voorbereiden op het hoger onderwijs:
– Latijn- Wetenschappen
– Latijn – Wiskunde
– Wetenschappen – Wiskunde
– Wetenschappen – Moderne Talen
– Economie – Wiskunde
– Economie – Moderne Talen
– Humane wetenschappen

In schooljaar 2021-2022 zullen het 2e leerjaar van de 2e graad (4e leerjaar) en de 2 leerjaren van de 3e graad (5e en 6e leerjaar) georganiseerd worden volgens het oude onderwijssysteem. De modernisering van het secundair onderwijs start op 1 september 2021 in het 1ste leerjaar van de 2e graad en wordt dan progressief – leerjaar na leerjaar – verder ingevoerd. Hoe zien de lessentabellen er schooljaar 2022-2023 uit voor leerlingen in het 5e of 6e leerjaar?

Lessentabellen 5-6

Tevens bieden we een breed spectrum aan

levensbeschouwelijke vakken.