Latijn

Latijn…de mooiste taal van de hele wereld!

Maar dat is natuurlijk niet alleen de reden waarom men deze richting wil volgen.
Deze ‘dode’ taal is eigenlijk nog heel levend als de basis van zeer veel moderne talen. Rechtstreeks zoals bij het Italiaans, Spaans of Frans en onrechtstreeks bij het Engels, Nederlands of Duits bijvoorbeeld.
In de richting Latijn bestudeer je de klassieke samenleving en cultuur, maar leer je evengoed pro-bleemoplossend denken.
In de lessen Latijn lees je authentieke teksten van auteurs uit de oudheid. De opgedane kennis uit de eerste graad wordt verder uitgebreid. Het deel spraakkunst ruimt meer en meer plaats voor het bestuderen van teksten. Zo word je uitgenodigd om de schoonheid van een tekst te leren ontdekken en wordt je taalge-voel aangescherpt.
In het derde jaar loopt je parcours over Caesars memoires, oorlogstechnieken en druïden naar poëzie met scanderen en de Metamorphoses van Ovidius, om te eindigen met de brieven van Plinius de Jonge. Uiteenlopend en heel interessant!
In het vierde jaar lees je over de spannende samenzwering van Catilina met Cicero als redder van de staat geschreven door Sallustius, gevolgd door herdersdichten van Vergilius, vol maat-schappijkritiek. Je eindigt met ballingschapsbrieven van Cicero en Ovidius. De moeite!

Lessentabel Latijn

Vakken3e jaar4e jaar
Levensbeschouwing22
Nederlands44
Frans33
Engels33
Geschiedenis22
Aardrijkskunde11
Wiskunde55
L.O.22
Informatica/mediawijs11
Fysica22
Chemie22
Biologie11
Latijn44
Totaal3232

Profiel van de leerling

 Je bent geboeid door talen.
 Je houdt van Romeinse geschiedenis en cultuur.
 Je blijft graag op de hoogte van de actualiteit.
 Je kan goed met mensen samenwerken.
 Je werkt graag met de computer.
 Je kan helder, logisch en kritisch denken.
 Je wilt informatie leren structureren en verwerken.
 Je bent bereid om te lezen, te spreken in, te schrijven en te luisteren naar andere talen.
 Je bent communicatief ingesteld en je bent bereid om informatie via presentaties, al of niet in groep, aan anderen over te brengen.
 Je wilt werken aan een bredere kijk op mens, maatschappij en cultuur.
 Je wilt na het secundair onderwijs graag verder studeren.

In de derde graad kun je kiezen voor :

Latijn – Moderne talen
Latijn – Wiskunde
Latijn – Wetenschappen

Vervolgstudies in het hoger onderwijs

De studierichting Latijn geeft je een brede vorming waardoor je ruime keuzemogelijkheden hebt in het hoger onderwijs. Je kunt zowel een professionele als een academische bachelor met aan-sluitend een masteropleiding volgen.
Deze studierichting is bovendien een uitstekende voorbereiding op de opleiding Geneeskunde of Rechten!

Studieaanbod