Economie

Heb je je al eens afgevraagd hoe het komt dat wij kunnen beschikken over zoveel goederen en diensten die ons leven aangenaam maken ? Al-lerlei ondernemingen, grote en kleine, van groen-teboer tot autoproducent, zorgen ervoor dat we niets tekortkomen. Precies dat ondernemerschap onderzoeken we in het vak economie. Je leert waarom mensen ondernemen en wat er alle-maal komt bij kijken.

We zetten je aan om kritisch na te denken over economische verschijnselen die je rondom je op-merkt zoals, wat economische groei precies betekent, waarom niet iedereen deelt in de vruch-ten van die economische groei, wat de rol van de overheid is, waarom bedrijven zich in het bui-tenland vestigen, … In de 2e graad wordt het vak economie opgesplitst in handelseconomie en boekhouden.

Alle leerlingen uit de basisoptie wetenschappen en Latijn kunnen in principe de studierichting Economie aanvangen. Je hoeft in de eerste graad geen economie gevolgd te hebben.
De studierichting wordt aangeboden met 4 of 5 uur wiskunde. Indien je kiest voor de studierichting Economie met 4 uur wiskunde, is een goede basis en interesse voor vreemde talen een must. Kies je voor de studierichting Economie met 5 uur wiskunde dan is een stevige wiskundige basis onontbeerlijk.

Lessentabel

Vakken3e jaar4e jaar
Levensbeschouwing22
Nederlands44
Frans44
Engels33
Geschiedenis22
Aardrijkskunde11
Wiskunde44
L.O.22
Fysica11
Chemie11
Biologie11
Informatica/mediawijs11
Economie22
Boekhouden23
Seminarie1u wiskunde of
1u Taallabo
1u wiskunde of
1u Taallabo
Seminarie1
Totaal3232

Profiel van de leerling

 Je hebt belangstelling voor economie en het bedrijfsleven.
 Je blijft graag op de hoogte van de actualiteit.
 Je bent ondernemend en houdt van organiseren.
 Je kan goed met mensen samenwerken.
 Je werkt graag met de computer.
 Je kan helder, logisch en kritisch denken.
 Je wilt informatie leren structureren en verwerken.
 Je bent bereid om te lezen, te spreken in, te schrijven en te luisteren naar andere talen.
 Je bent communicatief ingesteld en je bent bereid om informatie via presentaties, al of niet in groep, aan anderen over te brengen.
 Je wilt werken aan een bredere kijk op mens, maatschappij en cultuur.
 Je wilt na het secundair onderwijs graag verder studeren.

Economie 3e graad

In de derde graad kan je kiezen voor economie gecombineerd met een pakket wiskunde of een pakket talen, afhankelijk van je aanleg.

Economie-moderne talen
In deze studierichting krijg je de basisvorming voor economie en zal je grondig vier belangrijke Europese talen leren: Nederlands, Frans, Engels en Duits. De basisvaardigheden luisteren, spreken, lezen en schrijven zal je hier voor de vier talen verwerven. Economie en ta-len vormen dus de belangrijkste aspecten.

Economie-wiskunde
Indien je iemand bent die vlug inzicht verwerft in wiskundige pro-blemen, indien wiskundige redeneringen je boeien en je tevens interesse hebt voor het economisch gebeuren, dan is deze studierichting een aanrader. In de derde graad wordt de mogelijkheid geboden om de component wiskunde tot 7 uur per week uit te breiden.

In de derde graad wordt de kennis van het sociaaleconomisch denken en handelen verder uitgediept. Er worden thema’s van de tweede graad hernomen en analytischer uitgewerkt. Je leert nadenken over economische verschijnselen, er betekenis aan geven en ze confronteren met betekenissen die anderen er aan geven.
Het vak economie wordt vanaf de derde graad opgesplitst in bedrijfswetenschappen en algemene economie.

Vervolgstudies in het hoger onderwijs

De studierichting Economie geeft een uitstekende voorbereiding op een hele waaier opleidingen in het hoger onderwijs
Wel moet je er rekening mee houden dat voor sommige richtingen een combinatie van economie met 7 uur wiskunde aan te raden is.
Studierichtingen uit het hoger onderwijs die de leerlingen uit de richting Economie in het verleden met succes hebben afgewerkt zijn o.a.: handelsingenieur, toegepaste en zuivere economi-sche wetenschappen, handelswetenschappen, bedrijfsmanagement (marketing, accountancy en fiscali-teit…), rechten, bedrijfseconomische wetenschappen, accountancy-Fiscaliteit, International Business, Human Resource Management, Marketing, Logistiek,…

Studieaanbod