Directie

Directie : Daisy Merlo

089 56 04 80

directie@kamaaseik.be

Daisy Merlo

Het is voor mij een passie om jongeren te ondersteunen in hun ontwikkeling, hun competenties juist te laten inschatten en ze te laten reflecteren over hun kwaliteiten en motieven.
Een functie als directeur betekent voor mij het begeleiden en het leiden van een multidisciplinair schoolteam, ondernemend zijn met de nodige durf en lef, netwerken en krachten bundelen.
In mijn visie is onderwijs namelijk “community-driven”.
Onderwijs wordt decentraal gemaakt, lokaal en samen met ouders, leerlingen, leerkrachten en de buurt.
Daarbij wordt het onderwijs geleid door een schoolvisie die gedragen wordt door het pedagogisch project van het GO!