Visie en waarden

Atheneum Van Eyck …. een school die laat leren

Atheneum Van Eyck heeft als missie leerlingen te laten leren en bij te dragen aan hun welbevinden en welzijn. Door een sterk professioneel team en een grote verbondenheid met leerlingen en ouders laat onze school de leerlingen groeien tot sterke jongeren met een open geest. De school wil een blikopener zijn die gezond-kritisch denken en burgerzin aanmoedigt met respect voor ieders eigenheid.

In een school die laat leren staan volgende statements voorop die een richtingaanwijzer zijn voor het professionele schoolteam en haar leerlingen:

– In Atheneum Campus Van Eyck denkt men gezond kritisch. Competente en gepassioneerde leerkrachten geven leerlingen de juiste tools in handen om kritisch te denken vanuit een brede kennisachtergrond.

– In Atheneum Campus Van Eyck staat samenwerking centraal. In onze visie kunnen nieuwe ideeën en innovaties ontstaan door verschillende individuen en instellingen te verbinden. In het uitwerken van nieuwe initiatieven gaat Atheneum Campus Van Eyck voortdurend op zoek naar een nauwe samenwerking met cultuur- en sportinstituten (LTA), instellingen hoger onderwijs, de andere scholen van Campus Van Eyck en bedrijven. Dit maakt dat leerlingen en personeel zich verbonden voelen met mekaar en externe partners hetgeen maakt dat ze zich gesteund, gewaardeerd en de behoefte voelen om samen ergens voor te gaan.

– In Atheneum Campus Van Eyck zijn leerlingen en leerkrachten ondernemend. Ze maken eigen keuzes, zijn zelfredzaam en tonen initiatief om samen met medeleerlingen en leerkrachten nieuwe uitdagingen aan te gaan.