In de rubriek Info vindt u, naast de historiek van het atheneum van Maaseik, een fotoreeks over de infrastructuur van de school. Ook inlichtingen over de Middenschool, het KTA, het internaat, de basisschool en de nodige 'links' naar scholengroepen en onderwijskoepels zijn hier te vinden.

In de rubriek Administratie vindt u praktische informatie over inschrijvingen en lesuren. Ook het schoolreglement kan hier geraadpleegd worden.

In de rubriek Kalender krijgt u een kijk op het hele schooljaar met de data voor o.m. rapportperiodes, excursies, klassenraden, eindproeven, enzovoort.

 

In de rubriek Studiewijzer zijn de lessentabellen opgenomen van het derde, vierde, vijfde en zesde jaar aso. Daarnaast bevat de rubriek een uitgebreid onderdeel 'studietraining', met vakgerichte studietips, richtlijnen voor studiemethode en eindproeven, plus de nodige oefeningen en antwoorden voor zelfstudie, en een serie 'links' naar studiewebsites. De nodige informatie voor het traject 'onderzoekscompetenties' voor de derde graad is hier ook opgenomen.
Een 'palmares' van oud-leerlingen maakt de rubriek af.

In de rubriek Media kan u de elektronische versie van onze schoolkrant 'Dageraad' bekijken, lezen en downloaden.
Het onderdeel ' fotoshop' geeft een visueel overzicht van leerkrachten en leerlingen in actie.